Corona: kan je hier advies voor geven?

Corona treft ons allemaal. Iedere ondernemer heeft er last van. En velen van ons worden financieel geraakt. Daarom kan het zinvol zijn om te kijken hoe je liquiditeit kan creëren. Op de website van Omroep Max www.maxmeldpunt.nl verscheen dit artikel waaraan ik meewerkte.

Corona: Kan je hier advies voor geven?

Ondernemers ondervinden de gevolgen van de coronacrisis. Bestellingen worden geannuleerd, de klandizie loopt terug en de onzekerheid blijft groeien. Banken bieden een oplossing aan kleine ondernemers. Zij mogen de aflossing op hun lening uitstellen. Hoe werkt dit, en is dit inderdaad voordelig?

Onderdeel van de oplossing
Half maart maakten de banken bekend dat ze ondernemers en particulieren uitstel van aflossing op hun lening bieden. De topman van ABNAMRO, Kees van Dijkhuizen, stelde op NPO Radio 1: “Vorige keer bij de crisis waren wij als banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn wij nadrukkelijk onderdeel van de oplossing.” Volgens de bankier hebben de banken genoeg kapitaal om ondernemers en particulieren een adempauze te geven.

2,7 miljard euro
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben inmiddels ruim 103.000 ondernemers uitstel gekregen van aflossing en eventueel rentebetaling. Dit uitstel geldt tot 1 oktober en heeft een totale waarde van 2,7 miljard euro. Dat betekent dat deze ondernemers in deze moeilijke periode niet maandelijks de aflossing hoeven te betalen over hun zakelijke lening. Zo krijgen ondernemers acuut financiële ruimte om hun bedrijf in leven te houden. De banken die deze regeling aanbieden zijn: ABN AMRO, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Waarom doen banken dit?
Volgens Dick Kruijt, secretaris van de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP), hebben de banken daarvoor twee redenen: “Ten eerste kan de bank beter de ondernemer helpen met een tegemoetkoming dan hard vast te houden aan de verplichtingen en daarmee de onderneming over de kling te jagen. Bij een faillissement sta ja als bank immers met lege handen. Dan heb je alles verloren en de ondernemer ook. Daarnaast hebben overheden banken gevraagd een rol te spelen bij het tegemoetkomen van ondernemers”.

Hoe werkt het?
De regeling is in basis heel simpel. Van 1 april tot 1 oktober betaalt de ondernemer geen aflossing van zijn zakelijke lening. Bij sommige banken is het ook mogelijk om uitstel van rentebetaling te krijgen. Het gaat echter om een uitstel, geen afstel. Dus de achterstand die nu ontstaat moet wel worden ingelopen. De banken zij hierin over het algemeen flexibel.

Geld lenen kost geld
Als u gebruik maakt van de regeling lost u niet af op uw lening. Dat betekent dat uw schuld niet afneemt, maar u moet wel rente blijven betalen over de gehele openstaande schuld. In geval van de ING, Rabobank en De Volksbank start het aflossen weer op 1 oktober. De looptijd van de lening wordt tegelijkertijd ook met zes maanden verlengd. Uw maandelijkse aflossing blijft hetzelfde. U gaat dus eigenlijk gewoon verder op het punt waar u op 1 april was gebleven. Het verschil: u heeft van 1 april tot 1 oktober wel rente betaald. En dat zijn dus extra rentekosten over dezelfde lening. De hoogte van die kosten hangen uiteraard af van uw rentepercentage en de hoogte van de resterende schuld. Wilt u de kosten beperken, bekijk dan de mogelijkheden om extra af te lossen.

Automatische deelname
Bij ABN AMRO werkt de regeling iets anders. Daar maken zakelijke klanten met een lening automatisch gebruik van de regeling. Ondernemers die dat niet willen, konden zich afmelden. Bij ABN AMRO wordt de looptijd van de lening niet verlengd. U zult daardoor te maken krijgen met hogere maandlasten vanaf 1 oktober. Mocht u als ondernemer nu de extra financiële ruimte niet nodig hebben, zorg dan dat u op 1 oktober de achterstand inloopt. Hoe eerder u de betalingsachterstand inhaalt, hoe minder het u kost. Als u direct op 1 oktober de opgedane achterstand goedmaakt, kost de regeling u geen extra geld.

Goede regeling?
Volgens financieel planner Dick Kruijt zijn ondernemers zeker geholpen met de regeling: “Als je als ondernemer behoefte hebt aan liquiditeit, dan kan dit helpen. Zeker als alle beetjes helpen, dan is dit weer stapje in het verlagen van de stress”.

In onze televisie-uitzending van 1 mei spreken we ondernemer Tonnie Keetels uit Drunen die bij nader inzien toch niet tevreden is met de regeling. Hij betaalt nu zes maanden een hoog rentebedrag, maar krijgt daar enkel wat financiële ruimte voor terug. Volgens Keetels betaalt hij voor die ruimte nu zo’n 2250 euro meer rente. Wegen de kosten dan op tegen de baten?

Overleggen met de bank
Kruijt: “Het is natuurlijk lastig dat als je uitstel van aflossing en/of rente krijgt, je dat uiteindelijk wel moet terugbetalen. De lening vervalt natuurlijk niet. Als je daarmee als ondernemer niet bent geholpen, dan kan je natuurlijk met de bank in overleg treden om te verkennen welke alternatieven er zijn. Wellicht is het mogelijk om het aflossingsbedrag omlaag te brengen door de looptijd van de lening te verlengen. Of wellicht is er nog ruimte om met de bank over de rente te onderhandelen. Dat wordt natuurlijk niet standaard aan iedere ondernemer aangeboden, want is sterk afhankelijk van de specifieke onderneming en ondernemer.”

Alternatieven
Tijdelijk stoppen met aflossen levert voor veel ondernemers direct ruimte op. Toch is het goed om te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Kruijt: “Het goed analyseren van andere verplichtingen of contracten kan wellicht meer opleveren. Die afweging kan je natuurlijk maken. Een financieel planner kan je daarbij heel goed helpen. Met name als het gaat om het effect in de toekomst. Als je nu nog spaart voor je oudedag dan kan je natuurlijk overwegen om die betalingen tijdelijk te stoppen. En weer te hervatten als daar weer ruimte voor is. Of wellicht heb je te ruime voorzieningen in het verleden getroffen in een arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering. Het is niet zinvol om meer te verzekeren dan nodig is. Daar kan ook een besparing in zitten”.