Pensioen eigen beheer: artikel Financieel Dagblad 9 juni 2017

Kruijt heeft meegewerkt aan een artikel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer in de FD pensioenspecial van 9 juni 2017. Daarin komen onder andere twee van zijn relaties aan het woord die de keuze wat te doen met het pensioen in eigen beheer maakten op basis van een door Kruijt gemaakte combinatie van financieel plan en pensioenadvies. 

Lees meer

Boek -> Ophouden met werken - wanneer u dat wilt

Wilt u weten hoe u eerder kunt ophouden met werken? Dit boek biedt u de nodige informatie. Hoe kunt u zelf nagaan of u voldoende inkomen voor uw oude dag opbouwt? Is het wel verstandig om nóg meer geld in een pensioenregeling te stoppen? Maar ook: waarop moet u letten als u een lijfrentepolis koopt? En kunt u beter een extra hypotheek nemen of juist extra aflossen om zeker te zijn van een comfortabele oude dag? Welke mogelijkheden zijn er nog als u eigenlijk al te laat bent om extra te sparen? Kortom, u vindt in dit boek de antwoorden op praktische vragen die u heeft over pensioen of eerder stoppen met werken en allerlei voorzieningen op dit gebied. Er zijn handige tips en checklists opgenomen, zodat u steeds zo snel mogelijk inzicht krijgt in pensioenvraagstukken. Bovendien is deze website bij dit boek ontwikkeld, waar u snel uw persoonlijke financiële situatie kunt berekenen. 

Auteur: Dick Kruijt MFP
paperback, 144 pagina's
ISBN: 9021538644
Prijs: € 12,50 
Uitgeverij: Kosmos - Z&K

Bestel hier

Onderzoek naar de werkwijze van de financieel planner 

Vakblad Financiële Planning, september 2003

De Research & Development commissie van de VFFP heeft, met medewerking van de FFP, een onderzoek onder gecertificeerde financiële planners laten uitvoeren. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de werkwijze en de behoeften van financiële planners met betrekking tot hun dagelijkse beroepsuitoefening.

Lees meer

Maatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers

Inkomenszekerheid nader belicht, november 2003

De bundel 'Inkomenszekerheid nader belicht' is naar aanleiding van de PFP Autumncourse van Hooge Huys samengesteld. In de bijdrage van Dick Kruijt staat de tweede pijler centraal. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen rond pensioen, VUT en gouden handdruk. Voorts wordt ingegaan op de levensloopregeling.

Lees meer