Financiële planning

Ten behoeve van particulieren die gestructureerd inzicht wensen in hun financiële levensloop kan een financieel plan worden ontwikkeld.

Een dergelijk plan omvat de financiële levensloop vanaf het moment van intake tot de 90-jarige leeftijd van de cliënt en diens eventuele partner.

In heldere en eenvoudige overzichten wordt duidelijk gemaakt hoe de huidige financiële positie eruit ziet en hoe deze ontwikkeld in de toekomst. Daarnaast wordt aangegeven waar verbeterpunten mogelijk zijn en wordt de verbetering gekwantificeerd. Concrete adviezen worden geformuleerd voor realisatie van de verbeteringen. Desgewenst wordt bij de uitvoering daarvan ondersteuning geboden. 

Contact