Estate planning

Vaak wordt bij estateplanning gedacht aan belastingbesparing. Maar er komt nog heel wat meer bij kijken.

Wat is estateplanning
Estateplanning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, is het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen. Meestal zal dat zijn naar de volgende generatie, naar de kinderen en kleinkinderen. Maar overdracht kan ook aan anderen, zoals bijvoorbeeld goede doelen.

In onze visie is het bij het opstellen van een goede estateplanning van belang, dat de langstlevende partner zo verzorgd mogelijk achter blijft. Zijn er nog kinderen die financieel afhankelijk zijn. En er moeten geen problemen ontstaan voor de nabestaanden. Flexibiliteit en zekerheid zijn daarom voor ons belangrijke waarden.

Tijdens leven
Estateplanning is niet alleen voor na de dood. Als de mogelijkheid en de wens er is, wat is er dan mooier om al vermogen over te dragen tijdens leven. Door gebruik te maken van overdracht van vermogen tijdens leven, kan de overgang geoptimaliseerd worden.

Het is dus niet primair een fiscale aangelegenheid.

Samenlevingsvorm en testament
Huwelijkse- (of partnerschaps )voorwaarden en testament, en dus ook het ontbreken daarvan, spelen de hoofdrol. Want hierin staat de wens van de overledene. Dat wat in de huwelijkse voorwaarden geregeld is, kan in een testament niet ongedaan gemaakt worden.

Voor samenwoners kunnen er zaken geregeld zijn in het (notariële) samenlevingscontract. En wat is de consequentie van de samenlevingsvorm op juridisch en fiscaal gebied.

Wet en jurisprudentie
Ook wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken spelen een rol. Een wetswijziging kan er zelfs voor zorgen dat wat in een testament opgenomen is zijn geldigheid verliest, of op een andere manier toegepast moet worden.

Persoonlijke situatie
Samenwonen, trouwen, scheiden; samenstelling van het vermogen; vermogen dat binnen de familie moet blijven; vermogen in het buitenland; vermogen in de onderneming. Allemaal aspecten die mee kunnen spelen bij het opstellen van een estateplanning en het maken van een schenkingsplan of testament. En natuurlijk niet alleen op het moment van maken van een estateplanning, maar ook daarna. Want veel van deze onderwerpen kunnen over een tijdje behoorlijk gewijzigd zijn.

Wat kunnen wij voor u doen
Allereerst natuurlijk in een persoonlijk gesprek uw wensen achterhalen. En dan zijn er twee mogelijkheden.

Begeleiden estateplanning
Een begeleiding in het maken van een estateplanning op basis van uw wensen. We kijken dan uitsluitend naar de vermogenspositie en samenlevingsvorm, en vertalen die op basis van uw wensen naar een schenkingsplan en testament.

Vermogensanalyse en begeleiding estateplanning
Wilt u schenken, dan maken wij een financiële analyse die de gevolgen van eventuele schenkingen en schenkingsvormen bij leven laat zien voor uw vermogen. Hierbij houden wij rekening met uw eigen financiële wensen voor de toekomst, de financiële onzekerheden en uw levensverwachting.

Daarna vertalen wij uw wensen naar een testament waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de langstlevende. Tegelijkertijd optimaliseren wij het testament, zodat de belastingbesparing zo groot mogelijk is.

Samenwerking
De begeleiding doen wij in samenspraak met een notaris. Voor ingewikkelde situaties werken wij samen met een gerenommeerd kantoor dat gespecialiseerd is complexere estateplanning.

Contact