Pensioen consultancy

opzetten regelingen
Kruijt is zeer actief bij het opzetten van nieuwe regelingen en aanpassen van bestaande regelingen bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Het omzetten van eindloonregelingen in beschikbare premieregelingen is een aantal keren uitgevoerd ten behoeve van bedrijven variërend van 13 werknemers tot meer dan 200 werknemers. Alle daarbij aan de orde zijnde aspecten zijn door Kruijt begeleidt. Typische onderdelen van een dergelijk adviestraject zijn:

- inventarisatiefase: in kaart brengen van de gevolgen van wensen van de werkgever en behoeften van de medewerkers;

- ontwerpfase: het ontwerp van de nieuwe regeling en formuleren van een eenduidig pensioenbeleid binnen de onderneming. Het toetsen daarvan aan civiel-juridische en fiscale wetgeving en afstemming met een eventuele oude pensioenregeling en het formuleren van een eenduidige overgangsregeling

- communicatie: verkoop van de nieuwe regeling aan de medewerkers, inclusief vervaardigen; van/begeleiden bij het pensioenreglement en de populaire versie daarvan;

- implementatie: het inbedden van de nieuwe regeling binnen de onderneming, het begeleiden van de administratieve verwerking en bijsturen van de communicatie naar en van de verzekeraar, het begeleiden van indivuduele vraagstukken van medewerkers;

- waarde-overdracht: advisering over waarde-overdracht van de individuele medewerker;

- onderhoud fase: het periodiek met de werkgever afstemmen van eventuele aanpassingen in het pensioenbeleid en het pro-actief signaleren van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Ook samenvoegingen van bestaande pensioenregelingen bij gefuseerde ondernemingen of overnames behoort tot het produkt- en ervaringspakket van Kruijt.

referenties
Op verzoek zijn verschillende referenties beschikbaar van een aantal in hun branche toonaangevende (middelgrote) ondernemingen waarvoor pensioenopdrachten zijn uitgevoerd.

implementatie begeleiding
De begeleiding bij implementatie van een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling is een arbeidsintensief karwei dat nauw luistert. Het is het logische sluitstuk van het adviestraject opzetten regeling. In deze fase begeleidt Kruijt de onderneming bij de invoering van de nieuwe regeling. Dat omvat het afstemmen tussen werkgever en verzekeraar van de relevante administratief-organisatorische processen, het begeleiden van de werkgever bij de efficiënte verwerking van de pensioenadministratie en het beantwoorden van de vele vragen van medewerkers bij de daadwerkelijke totstandkoming van polissen en/of keuze van de verschillende optionele pensioenvarianten.

Tevens kan in deze fase een tool worden ontwikkeld en toegepast waarmee medewerkers inzicht krijgen in de impact van de keuzes die zij kunnen maken. Hoeveel meer ouderdomspensioen krijg je als je geen partnerpensioen verzekert, of hoeveel kost €1.000 extra ouderdomspensioen per jaar of welk extra pensioen bouw ik op als ik mijn spaarloonregeling inzet voor pensioen. Dit zijn vraagstukken die vaak aan de orde komen en leiden tot meer pensioen-awareness bij medewerkers als die het effect kunnen kwantificeren. Kruijt ontwikkelt desgewenst tools op maat voor dit soort voorlichting.

analyse marktmogelijkheden|
Op verzoek kan Kruijt adviseren over de mogelijkheden in de markt voor het extern onderbrengen van pensioenregelingen. Selectie op basis van het pensioenontwerp, de gewenste flexibiliteit van de regeling en de vereiste kostenstructuur - welke altijd gedetailleerd gespecificeerd wordt onderbouwd - zijn daarbij standaard.

Ook de beoordeling van de wijze van verwerking door de verzekeraar alsmede de communicatie door de verzekeraar kan in deze fase worden gewogen. 

Contact