Pensioen advies

Ten behoeve van particulieren die inzicht wensen in hun pensioensituatie kan een pensioenadvies worden opgesteld.

Een dergelijk advies omvat de vaststelling van de actuele situatie, de toekomstige pensioensituatie op basis van de - eventuele - actuele pensioenregeling en de vaststelling van een eventueel verschil tussen het te bereiken en het gewenste pensioen.

Bij de beoordeling van het verschil tussen gewenst en bereikbaar pensioen wordt altijd gekeken naar de overige bezittingen en inkomsten en uitgaven nu en in de toekomst. Pensioen is immers niet iets dat geïsoleerd moet worden beoordeeld. In dat geval wordt namelijk voorbij gegaan aan het in de toekomst veranderende inkomsten- en uitgavenpatroon en zou ook de vermogensontwikkeling buiten beschouwing blijven.

De visie van Kruijt op pensioen heeft hij verwoord in zijn boek “Ophouden met werken, wanneer u dat wilt” (2002, uitgeverij Kosmos Z&K, ISBN 90 215 3864 4). 

Contact