Levensexecuteur

Een levensexecuteur, de term is bedacht door Prof. Mr. Bernard Schols, is iemand die u aangewezen hebt om uw belangen te behartigen als u dat zelf niet meer kunt of wilt.

Door de formele benoeming heeft de levensexecuteur de (juridische) bevoegdheid om namens u te mogen handelen.

Waarom een levensexecuteur
Er kan een moment in uw leven komen, dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Geen beslissingen meer kan nemen. Hebt u niets geregeld, dan benoemt de rechter een bewindvoerder of curator.

Een bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, de financiële zaken. Een curator doet dat ook, maar neemt ook beslissingen over de persoonlijke verzorging.

De bewindvoerder of curator kan iemand zijn, die u zelf niet gekozen zou hebben. Of erger nog, iemand die u helemaal nooit als vertrouwenspersoon zou willen hebben. Door een levenstestament te maken en zelf een levensexecuteur te kiezen en benoemen voorkomt u dit.

Hoe benoemt u een levensexecuteur
De levensexecuteur wordt benoemd in het levenstestament, dat net als een gewoon testament, wordt opgemaakt door een notaris. Het wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister. U kunt zelf kiezen wie u tot levensexecuteur benoemt. Het is wel van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt. En er ook regelmatig contact mee heeft.

In veel gevallen wordt een kind of familielid benoemd als levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk. Het kan zijn dat er geen kind of familie is die deze taak op zich kan of wil nemen. Of u twijfelt of de goede verhoudingen binnen gezin of familie niet verstoord gaan worden. In dat geval kunt u ook een professionele levensexecuteur benoemen.

Wat mag en doet een levensexecuteur
De levensexecuteur mag alles doen wat u hem of haar aan bevoegdheden heeft gegeven. Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. Er kunnen beperkingen worden opgenomen. U kunt opnemen dat de levensexecuteur voor bepaalde handelingen toestemming nodig heeft. U kunt ook een levensexecuteur opnemen, die controleert en toezicht houdt. Of die in bepaalde situaties beslissingsbevoegd is (de knoop moet doorhakken).

Eén ding mag een levensexecuteur in ieder geval niet, en dat is het opmaken of wijzigen van uw testament of codicil of het wijzigen van uw levenstestament.

Wat de levensexecuteur doet, hangt dus af van de bevoegdheden die u in uw levenstestament hebt opgenomen. Houd er bij de benoeming dus ook rekening mee dat de levensexecuteur voldoende tijd heeft om uw belangen te behartigen als het zo ver is. En bespreek vóór het maken van het levenstestament uw wensen. Zo weet u of de persoon die u op het oog hebt als uw belangenbehartiger dit ook in uw geest zal doen.

In de volmachten, waaruit het levenstestament bestaat, kunt u bevoegdheden opnemen over beheer van uw vermogen waaronder het doen van schenkingen en uw administratie. Maar ook het regelen van zorg en de opname in een door uzelf gekozen huis. Of het inhuren van verzorging als dat uw wens is. En als u een medische volmacht opneemt, dan mag de levensexecuteur beslissen over uw medische behandeling. En dat gebeurt uiteraard, als u dat heeft opgenomen in uw levenstestament, na overleg met anderen (die u ook kunt aanwijzen).

Wanneer start de levensexecuteur
De levensexecuteur start met zijn werkzaamheden, zodra u zelf aangeeft dat ze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen.

In beide gevallen kan dat natuurlijk tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als u na een ongeval voor langere tijd uitgeschakeld bent.

Het verschil tussen een executeur en een levensexecuteur
Een executeur is degene die de laatste wil uitvoert van de persoon die is overleden. Zijn juridische bevoegdheid start dus pas na overlijden. De executeur mag, juridisch, voor het overlijden niets doen. Ook niet bij ernstige ziekte of dementie.

De levensexecuteur en executeur mogen en kunnen wel dezelfde persoon zijn. Is de levensexecuteur al met zijn werkzaamheden bezig als u overlijdt, dan sluiten de werkzaamheden van levensexecuteur en executeur op elkaar aan. De levensexecuteur kan de executeur ook van informatie voorzien, die deze nodig heeft.

Wat kunnen wij voor u doen
Allereerst natuurlijk in een persoonlijk gesprek samen met u uw wensen achterhalen. En dan zijn er twee mogelijkheden.

Begeleiding maken levenstestament
Het maken van een levenstestament is niet iets wat je in een uurtje doet. Samen praten en sparren, zeker voor ondernemers, is een proces waar tijd in gaat zitten.
Wij maken deze tijd voor u. En wij gaan, als u dat wilt, samen met u naar de notaris.

Begeleiden maken levenstestament en benoeming tot (toezichthoudend) levensexecuteur
Bovenstaande is dan natuurlijk ook van toepassing. Maar als u ons als professioneel levensexecuteur benoemt, uitvoerend of toezichthoudend, dan hebben wij jaarlijks contact. En vaker als u dat wilt. Zo houdt u het vertrouwen dat uw wensen zoals die opgenomen zijn in het levenstestament goed worden uitgevoerd. En misschien komt u er (tijdens een gesprek) achter, dat u graag iets wilt wijzigen.

Contact