Negatieve rente

Hoe kan je voorkomen dat je rente aan de bank moet betalen over je spaargeld?

Steeds meer banken rekenen negatieve rente door op spaartegoeden. En dat komt dan nog naast de oplopende inflatie. Het gevolg is dat je geld dubbel en dwars in waarde daalt. Wat kan je daar eigenlijk tegen doen?

Je kan natuurlijk zeer defensief gaan beleggen. Maar ook aan zeer defensief beleggen kleven beleggingsrisico’s. En je moet dan ook nog de tijd hebben om de beleggingen te laten renderen. Een vuistregel is dat als de termijn waarop je het geld nodig hebt binnen 2 jaar is, dat je dan niet moet gaan beleggen. En heb je tot 5 jaar tijd, dan zou je eventueel zeer defensief kunnen beleggen. Maar nogmaals, denk erom dat ook na 5 jaar het rendement negatief kan zijn. Wil je meer weten over zeer defensief beleggen, ga dan in gesprek met een gespecialiseerde financieel planner of beleggingsadviseur.

Een beter alternatief is wellicht simpelweg spreiden. Als je onder de grens valt waarbij negatieve rente wordt gerekend, dan heb je die teruggang in ieder geval gecompenseerd. De vraag is alleen of de grens nog lager wordt dan ie nu al is. Op dit moment hanteren de meeste banken een grens van € 100.000 voor de negatieve rente. Spreiden over meer banken kan dan een oplossing zijn.

Een deposito kan ook een oplossing zijn, denk er dan echter aan dat je geld dan wel voor een aantal jaren vast staat. Als de rente tussentijds zou aantrekken dan krijg je dat niet op je lopende deposito vergoedt. En een onverwachte grote uitgave kan je dan niet zonder gevolgen (boete) uit het deposito halen.

Wat bijna altijd aantrekkelijk is, is leningen aflossen. Als je spaargeld hebt, dan veronderstel ik dat je geen leningen hebt behoudens een eventuele hypotheek. Want het is altijd beter om dergelijke leningen af te lossen. Vraag je bank wat het oplevert als je op de hypotheek aflost. Hou in ieder geval rekening met de eventueel verschuldigde boeterente. Op de site van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis vind je veel informatie over wel of niet aflossen van je hypotheek. Weet bovendien dat als je aflost de schuld-waarde verhouding beter wordt, waardoor mogelijk ook nog rente-opslagen vervallen.

Het oversluiten van je hypotheek kan heel aantrekkelijk zijn als je nu relatief veel rente betaalt. Oversluiten kan dan tegen de actuele lage rente. Hou ook dan rekening met de boeterente. Je bank kan hiervoor een berekening op maat maken. De boeterente is fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1.

En je hebt nog exotische oplossingen zoals een NSW landgoed kopen, schaarse kunst of die zeldzame Bugatti. Maar dergelijke oplossingen vergen veel research om een goede afweging te maken.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 16% van de spaarders gewoon negatieve rente betaalt. In afwachting van betere tijden. Veel succes met je overwegingen!